Kathostrip

Duizend jaar Sint Guido van Anderlecht

Dit jaar is het naar beste weten 1000 jaar geleden dat de patroonheilige van Anderlecht, Sint Guido, overleden is. Dat heeft in de nog enigszins Vlaamse deelgemeente van Brussel de nodig festiviuteiten teweeg gebracht. Reden om aandacht te schenken aan het korte stripverhaal van deze eenvoudige heilige, over wie we 1000 jaar na zijn heengaan nog spreken. Een reliek van hem is te vereren in de Collegiale Kerk St. Guido, Anderlecht.

Het stripverhaal, twee pagina’s ‘dik’ maar van niemand minder dan Castor, is te bestellen bij de gemeente Anderlecht in A5 formaat, tweezijdig in kleur.

Dienst Cultuur Anderlecht
tav. Niki D’Heere
G. Moreaustraat 5
B – 1070 Anderlecht
Tel.: + 32 (0) 2 558 0891
cultuur@anderlecht.irisnet.be