Kathostrip

Vooraankondiging: Utrechts stripboek ‘De Halsdoek van Cunera’

10348879_419748241496642_2301658015637566220_oOp 13 juni 2015 hoopt Stichting De Inktpot, een genootschap voor strips, cartoons en illustraties van Utrechtse artiesten over Utrechtse onderwerpen, het nieuwe stripboek over de legende van de heilige Cunera en de verbanden met de geschiedenis van Rhenen te presenteren. Cunera is de stadspatrones van Rhenen, een provinciestadje aan de Rijn gelegen, in de uiterste zuid-oosthoek van de provincie Utrecht.

Het boek laat de ontwikkeling zien van een plaatselijk volksverhaal naar een canoniek heiligenleven en toont de (mogelijke) wortels van de elementen van het verhaal in de geschiedenis van Rhenen. In de ontwikkeling van het verhaal van Cunera worden drie fasen onderscheiden: een volksverhaal uit de vroege Middeleeuwen over een familievete aan een adellijk hof; een halverwege de Middeleeuwen met christelijke elementen opgetuigd verhaal, ter meerdere eer en glorie van plaatselijke machthebbers; en een in de late Middeleeuwen opgeschreven heiligenleven dat ingebed is in andere christelijke legenden en van belang is voor stad en bevolking. Het verhaal van Cunera wordt aldus in drie versies verteld.

Parallel daar aan worden in afzonderlijke verhalen elementen uit de geschiedenis van Rhenen uit de doeken gedaan: een ‘Hof van Rhenen’ in de ringwalburcht op de Grebbeberg in de vroege Middeleeuwen; de kerstening van het gebied en de opkomst van de familie van de Gravin van Hamaland halverwege de Middeleeuwen; en de ontwikkeling van de stad Rhenen tot handelsplaats en bedevaartsoord in de late Middeleeuwen. Zo ontstaat een mozaïek van verhalen, bij elkaar gehouden door een raam vertelling rond ‘de worgdoek van Cunera’, die in Museum Het Catharijneconvent in de stad Utrecht wordt bewaard.

De verschillende verhalen worden uitgevoerd door tekenaars van De Inktpot. Eerder gaven zijn het stripboek ‘Sint-Maarten, een levende legende‘ uit, dat een speciale vermelding kreeg bij de Gabriël-prijs 2012 van Kathostrip-CRIABD. In dat boek was gekozen voor een drieluik van verhalen rond de heilige Martinus, patroon van de aartsbisschoppelijke stad Utrecht. In het nieuwe stripboek zijn er in totaal elf (sub)verhalen, te tekenen door minstens vijf verschillende tekenaars. Het boek zal dus een variëteit aan tekenstijlen te zien geven, die door een strakke redactie zijn afgestemd tot een samen hangend geheel.

Belangrijke bron vormt het artikel “Cunera van Rhenen tussen legende en werkelijkheid” van Marijke Carasso-Kok in het Jaarboek Middeleeuwse Geschiedenis 2001, aangevuld met diverse andere publicaties. De strips worden zo veel mogelijk historisch accuraat getekend, met behulp van historische afbeeldingen, archeologische vondsten, enz. Ter begeleiding is een ‘klankbordgroep’ gevormd met deskundigen op het terrein van de Middeleeuwen, Rhenen en Cunera.

Het boek wordt 48 pagina’s dik, iets groter dan A4-formaat, full colour. De kosten van een dergelijk boek bedragen, afhankelijk van oplage en drukkwaliteit, circa € 30.000. De tekeningen in deze brochure zijn van de hand van Niels de Hoog, Albo Helm en Niels Bongers.

Het streven is om ‘De halsdoek van Cunera’ te presenteren op Cuneradag in Rhenen. 13 juni. Noteer alvast in jullie (nieuwe) agenda’s!

Informatie


Posted

in

,

by

Tags: