Kathostrip

Bisdom Rotterdam maakt stripverhaal ‘De laatste dagen van Laurentius’

laatstedagenlaurentiusVanwege het Laurentiusjaar maakt het bisdom Rotterdam een speciaal Magazine over Laurentius, kijken met de ogen van het geloof en concrete dienst aan de naaste door inzameling en verdeling van voedsel, geld en goederen. In het Magazine wordt een stripkatern opgenomen dat de laatste dagen van Laurentius uitbeeldt. De Belgische tekenaar en tekstschrijver Geert de Sutter maakt deze strip. Hij verzorgde eerder voor het bisdom Rotterdam het stripverhaal ’De tijdelijke dood’ over de Martelaren van Gorcum, die in de bedevaartplaats Brielle worden herdacht. Dat stripverhaal werd uitgegeven als stripboek.

Schets van diaken Laurentius voor 'De laatste dagen van Laurentius'. (Geert de Sutter)
Schets van diaken Laurentius voor
‘De laatste dagen van Laurentius’.
(Geert de Sutter)

Het stripverhaal nu over de heilige Laurentius telt vier pagina’s. De strip wordt ingehecht in het Magazine en daarnaast gedrukt in een extra oplage van 3.000 exemplaren. Het bisdom hoopt op deze manier velen, jong en oud, in aanraking te brengen met het getuigenis van de heilige diaken Laurentius, die patroonheilige is van het bisdom.

Als diaken in de Kerk van Rome, diende hij in de liturgie en was hij dienaar van de armen. Daarvoor zamelde Laurentius voedsel en kleding in en beheerde hij het geld voor de bisschop van Rome. De strip laat zien hoe keizer Valerianus opdracht geeft om de christenen ter dood te brengen en aan Laurentius vraagt om hem de schatten van de Kerk te brengen. Dat is wat Laurentius uiteindelijk doet, maar op een heel andere manier dan de keizer had gedacht.

Geert de Sutter: “De bekendste scène uit het leven van Laurentius is het moment dat de Romeinse keizer Valerianus in het jaar 258 de arme diaken tot de marteldood veroordeelt en hoe hij vervolgens op een ijzeren rooster wordt vastgebonden en langzaam gebraden.” Geert de Sutter vertelt dat hij er bewust voor koos om deze gruwelijke passage niet in beeld te brengen. “Ik wilde immers liever de kern van het leven en werk van Laurentius uittekenen, met name het opkomen voor de zwakken en armen in de achterbuurten van het toenmalige Rome.”

“Hoe hij dat zonder angst of eigenbelang doet en hoe hij zich uiteindelijk voor keizer Valerianus verantwoordt is ronduit prachtig.” Hoe Laurentius dat doet, vertelt De Sutter nog niet. “Daarvoor moet je de strip lezen!” Toen hij het verhaal uitwerkte en uittekende moest hij de hele tijd denken aan die andere grote heilige, die opkwam voor de minderbedeelden, Franciscus van Assisi. “Net als Franciscus leeft Laurentius als diaken de grote idealen van armoede, dienstbaarheid, geweldloosheid en geloof!” aldus De Sutter.

Het Laurentiusmagazine met de strip ‘De laatste dagen van Laurentius’ wordt verspreid bij de chrismaviering op 1 april 2015 en per post toegestuurd aan pastorale beroepskrachten, parochiebesturen en caritasbesturen (zij ontvangen per post één exemplaar).

Ter ondersteuning van de viering van het Laurentiusjaar konden parochies en parochiële caritas-instellingen extra exemplaren van het Magazine bestellen voor verdere verspreiding. In totaal werden 6.000 bladen besteld.

Bron: Bisdom Rotterdam


Posted

in

by

Tags: