Kathostrip

Charles de Foucauld centraal tijdens Brusselse stripboekenavond

Charles de Foucauld, getekend door Martin Jamar

Gisterenavond was Kathostrip aanwezig bij de opening van de tentoonstelling “Charles de Foucauld in stripverhalen”, ter gelegenheid van zijn 35-jarig zijn bestaan van ‘CRIABD’, het Centre Réligieux d’Information et d’Analyse de la Bande Dessinée, waarvan Kathostrip de Nederlandstalige vertakking is.

Na een openingswoord van CRIABD-voorzitter Philippe de Mûelenaere volgde een voordracht over “Charles de Foucauld in stripverhalen” door Yves Félix, CRIABD-bestuurslid en een conferentie over Charles de Foucauld door Luc Terlinden, vicaris-generaal van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. 

Ook aanwezig waren de striptekenaars Martin Jamar, van wie onlangs een stripboek over Charles de Foucauld verscheen, ook in het Nederlands, en Geert De Sutter, een Vlaamse striptekenaar met wie CRIABD en Kathostrip al jaren samenwerken en van wie er verschillende stripboeken ook op deze website te vinden zijn.

Voor Kathostrip de gelegenheid om de banden met CRIABD aan te halen en te bezien hoe we in het Nederlands taalgebied een grotere dynamiek teweeg kunnen brengen wat betreft het religieuze stripboek.  

+++

Het leven van Charles de Foucauld heeft aanleiding gegeven tot het schrijven van talrijke stripverhalen in het Frans en in andere talen. De door CRIABD georganiseerde tentoonstelling beschrijft aan de hand van stripfragmenten de verschillende periodes uit zijn buitengewone leven. 

Charles de Foucauld was zijn hele leven op zoek naar betekenis en het absolute. Als rijke jongeman, gaf hij zich uitbundig over aan allerlei pleziertjes. Als cavalerieofficier in het Franse leger droomde hij van heldendaden. Als avontuurlijk geograaf besloot hij vervolgens Marokko, een voor christenen verboden land, te verkennen en in kaart te brengen. Tenslotte bekeerde hij zich tot het Christendom en werd priester, een kluizenaar in Tamanrasset. Hij presenteerde zich toen als een universele broeder, een getuige van de liefde van God. Zijn werk was ook menselijk en humanitair. Hij was een vurig verdediger van de mensenrechten en een groot kenner van de Toearegtaal. De tentoonstelling belicht de verschillende periodes van zijn leven en zijn zoektocht naar het absolute.

+++

Voor info over de tentoonStelling:

« Maison Saint Michel »
Boulevard St-Michel, 24
1040 Bruxelles (Etterbeek)
Belgique

Contact


Posted

in

,

by

Tags: