Kathostrip

Een nieuwe fase voor Kathostrip van CRIABD

Beste vrienden van het religieuze stripboek. 

Ine & Vincent Kemme

Na vele jaren hebben mijn vrouw Ine en ik besloten om niet langer Kathostrip te vertegenwoordigen, ofwel de Nederlandstalige tak van CRIABD: de  Franstalige, internationale vereniging voor het religieuze stripboek in Brussel. Dat doen we met pijn in het hart want we blijven er van overtuigd dat het religieuze stripboek een grote bijdrage kan  betekenen aan het verspreiden van ‘goed nieuws’, het evangelie van Gods liefde voor de mensen, in onze tijd en cultuur, in het bijzonder in Nederland en Vlaanderen. Maar we kunnen niet alles doen er zijn andere zaken, zoals ‘Biofides – vereniging voor biologie en geloof’ (biofides.org), de Belgische Katholieke Artsenvereniging (cathmed.be) en de Wereldorganisatie voor Katholieke Artsen (fiamc.org), met name het Wereldcongres in Rome, van 15 tot 17 september van dt jaar: www.fiamc-rome2022.org, die onze aandacht opeisen (naast Ine haar werk, onze kinderen en kleinkinderen). 

Gelukkig eindigt Kathostrip daar niet mee: namens de vereniging CRIABD zal mevrouw Marie-Françoise Maes de fakkel overnemen.  Vanaf heden is het email adres kathostrip@gmail.com in haar beheer en kunt u uw vragen, suggesties, tot haar richten. Wij helpen haar bij een zo soepel mogelijke overdracht. 

We danken jullie voor jullie belangstelling in de afgelopen jaren, het signaleren van nieuwe uitgaven in het Nederlandse taalgebied en vragen jullie daar gewoon mee door te gaan: Marie-Françoise zal jullie boodschappen met belangstelling in ontvangst nemen en zo goed mogelijk behandelen. 

Pour nos amis francophones 

Chers amis de la bande dessinée religieuse, 

Après de nombreuses années, mon épouse Ine et moi-même avons décidé de ne plus représenter Kathostrip, la branche néerlandophone du CRIABD, l’association internationale francophone pour la bande dessinée religieuse, à Bruxelles. Nous le faisons avec un coeur lourd car nous restons convaincus que la bande dessinée religieuses peuvent apporter une grande contribution à la diffusion de la “bonne nouvelle”, l’évangile de l’amour de Dieu pour les hommes, à notre époque et dans notre culture, en particulier aux Pays-Bas et en Flandre. Mais nous ne pouvons pas tout faire – il y a d’autres engagements, comme ‘Biofides – association pour biologie et foi’ (biofides.org), l’Association Belge des médecins catholiques (cathmed.be) et l’Organisation mondiale des médecins catholiques (fiamc.org), y compris le congrès mondial à Rome du 15 au 17 septembre de cette année : www.fiamc-rome2022.org, qui demandent notre attention (en plus du travail d’Ine, nos enfants et petits-enfants). 

Heureusement, Kathostrip ne s’arrêtera pas là : au nom de l’association CRIABD, Mme Marie-Françoise Maes reprendra le flambeau.  A partir de maintenant, l’adresse e-mail kathostrip@gmail.com et le site kathostrip.com sont sous son contrôle et vous pouvez lui adresser vos questions, vos suggestions. Nous l’aiderons à faire en sorte que la transition se déroule aussi bien que possible. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté ces dernières années à la signalisation des nouvelles éditions dans le monde néerlandophone et vous demandons de continuer à le faire : Marie-Françoise recevra vos messages avec intérêt et les traitera au mieux. 

Dank u en tot ziens, 

Merci et au revoir,

Vincent & Ine Kemme

Info


Posted

in

by

Tags: