Kathostrip

De Halsdoek van Cunera

cunera-cover2Stichting De Inktpot, een genootschap voor strips, cartoons en illustraties van Utrechtse artiesten over Utrechtse onderwerpen publiceerde in 2015 het stripboek over de legende van de heilige Cunera en de verbanden met de geschiedenis van Rhenen. Cunera is de stadspatrones van Rhenen, een provinciestadje aan de Rijn gelegen, in de uiterste zuid-oosthoek van de provincie Utrecht.

Het boek laat de ontwikkeling zien van een plaatselijk volksverhaal naar een canoniek heiligenleven en toont de (mogelijke) wortels van de elementen van het verhaal in de geschiedenis van Rhenen. In de ontwikkeling van het verhaal van Cunera worden drie fasen onderscheiden: een volksverhaal uit de vroege Middeleeuwen over een familievete aan een adellijk hof; een halverwege de Middeleeuwen met christelijke elementen opgetuigd verhaal, ter meerdere eer en glorie van plaatselijke machthebbers; en een in de late Middeleeuwen opgeschreven heiligenleven dat ingebed is in andere christelijke legenden en van belang is voor stad en bevolking. Het verhaal van Cunera wordt aldus in drie versies verteld.

Parallel daar aan worden in afzonderlijke verhalen elementen uit de geschiedenis van Rhenen uit de doeken gedaan: een ‘Hof van Rhenen’ in de ringwalburcht op de Grebbeberg in de vroege Middeleeuwen; de kerstening van het gebied en de opkomst van de familie van de Gravin van Hamaland halverwege de Middeleeuwen; en de ontwikkeling van de stad Rhenen tot handelsplaats en bedevaartsoord in de late Middeleeuwen. Zo ontstaat een mozaïek van verhalen, bij elkaar gehouden door een raam vertelling rond ‘de worgdoek van Cunera’, die in Museum Het Catharijneconvent in de stad Utrecht wordt bewaard.

De verschillende verhalen worden uitgevoerd door tekenaars van De Inktpot. Eerder gaven zij het stripboek ‘Sint-Maarten, een levende legende‘ uit, dat een speciale vermelding kreeg bij de Gabriël-prijs 2012 van Kathostrip-CRIABD. In dat boek was gekozen voor een drieluik van verhalen rond de heilige Martinus, patroon van de aartsbisschoppelijke stad Utrecht. In het stripboek over Cunera zijn er in totaal elf (sub)verhalen, getekend door verschillende tekenaars. Het boek geeft een variëteit aan tekenstijlen te zien, die door een strakke redactie zijn afgestemd tot een samenhangend geheel.

Belangrijke bron vormt het artikel “Cunera van Rhenen tussen legende en werkelijkheid” van Marijke Carasso-Kok in het Jaarboek Middeleeuwse Geschiedenis 2001, aangevuld met diverse andere publicaties. De strips werden zo veel mogelijk historisch accuraat getekend, met behulp van historische afbeeldingen, archeologische vondsten, enz. Het stripboek is 48 pagina’s dik, iets groter dan A4-formaat, full colour.

De uitgaven van De Inktpot zijn na te bestellen. Stuur een mail naar info@de-inktpot.nl met de vermelding van de uitgave, uw naam en uw postadres. U krijgt dan een mail terug met de kosten incl. porto van uw bestelling. Zodra u het bedrag hebt overgemaakt op onderstaand rekeningnummer, krijgt u uw bestelling toegestuurd.

NL91 INGB 0009 5821 76 (BIC INGBNL2A)
t.n.v. “N.Stolk, inz. De Inktpot”