Kathostrip

De Verre Bestemming: zuster Marie-Adolphine

De Belgische tekenaar Geert de Sutter verhaalde in stripvorm het leven van de heilige zuster Marie-Adolphine, ook bekend als Kaatje Dierkx. De titel van het boek: “De Verre Bestemming”, heeft een dubbele betekenis voor ‘de grote reis van Zr. Marie Adolphine’. Enerzijds betreft het de reis van Ossendrecht naar China en anderzijds haar ter hemelopneming. Het boek werd op zaterdag 7 november 2009 in Ossendrecht gepresenteerd, in het bijzijn van een groot aantal mensen. Geert de Sutter signeerde bij deze gelegenheid op verzoek de gekochte boeken. De tekeningen zijn gebaseerd op authentiek materiaal uit bestaande documentatie.

Dit stripboek heeft in 2010 in Brussel de Gabrielprijs gewonnen, hetgeen betekent dat dit boek gekozen is als beste Nederlandstalig christelijke beeldverhaal van het afgelopen jaar (2009).

Het stripboek is opgetekend in drie gedeelten:
De Ossendrechtse jeugd van Kaatje Dierckx (Zr. Marie Adolphine), haar reis naar China en haar marteldood.

Ossendrechtse jeugd
In haar jeugd werkte zij o.a. in de peekoffiefabriek van De Beukelaar en later als huishoudelijke hulp in Antwerpen, waar zij haar zus Betje in de gaten houdt.

Reis naar China en haar werk daar
Vanuit Marseille vertrekt Zr. Marie Adolphine op 12 maart 1899 met 10 andere reisgenoten met de boot naar China.
Na een verschrikkelijke boottocht (storm, ziekte, etc.) van enige maanden, werd China bereikt en werd daar verder gereisd per trein en met de ezel. Op 4 mei 1899 werd de plaats van bestemming Tai-yuan-fu bereikt en kon begonnen worden met de verzorging van 200 weeskinderen.

Marteldood
Na 14 maanden bijzonder goed werk te hebben verricht voor de weeskinderen, werd Zr. Marie Adolphine tijdens de bokseropstand op 9 juli 1900 gemarteld en vermoord.

‘De verre bestemming, de grote reis van Zuster Marie-Adolphine’, door Geert de Sutter; € 10,-.
ISBN/AEN: 978-90-9024660-4.
Te bestellen bij de Stichting Zuster Marie-Adolphine, Ossendrecht, via de website www.zustermarieadolphine.nl.

Opbrengst bestemd voor doelstellingen van de Stichting.

Gabriël-prijs 2010