Kathostrip

Heilige Ludger

Ludger, Liudger, ook Lüdger of Ludgerus werd geboren in Zuilen bij Utrecht in 742 en overleed op 26 maart 809 bij Billerbeck. Hij was een Friese missionaris en rooms-katholieke bisschop. Hij was de broer van Hildegrim van Châlons. Hoewel later aangeduid als de ‘apostel der Groningers’, was hij een 8e-eeuwse missionaris in het gebied der Friezen. Het grootste deel van de huidige provincie Groningen was toen Fries gebied. Hij voltooide het werk waarvan evangeliepredikers als Willibrord en Bonifatius de grondleggers zijn geweest.

Het stripboek

Stripboek in kleur, voor kinderen basisschool.
In de tekeningen met balonteksten wordt het leven van Ludger weergegeven. Op de achterzijde van het boek staat de legende van de verdrijving van de ganzen.

Samenstelling: Johannes Schneider, Otmar Schöffler, Rudolf Ludger Schütz, Klaes Sierksma.
Tekst: Rainier Bareis
Tekenaar: Alain d’Orange
Uitgever: Edition du Signe, 2004
ISBN 2-7468-1298-3
36 pagina’s in kleur.
Nederlandse uitgave in samenwerking met het Aartsbisdom Utrecht
Amersfoortseweg 10, 3705 GJ Zeist, dpd@aartsbisdom.nl.