Kathostrip

Het Grote Witte Hert (Hubertus)

De legende van Sint Hubertus.

Auteur: Philippe Glogowski

Mogelijk nog te verkrijgen bij ‘Monastic’
Priester Daensplein 4
B – 9300 AALST
Tel.: + 32 (0) 53 777 501

www.monastic.be

Terug naar Heiligen