Kathostrip

Maak je hart wakker – In het voetspoor van Silouan en de woestijnvaders

In dit boek schetst Floris ons in zijn eigen stijl het leven van een heilige van nu: Silouan.

Silouan is een Russische Heilige die rond het begin van deze eeuw leefde op de Athos, de heilige monnikenberge. Deze prachtige figuur belichaamt op aangrijpende wijze de beroemde tweevoudige traditie van de heiligheid uit zijn vaderland en van de spiritualiteit der woestijnvaders.

Floris toont ons geen klassiek heiligenverhaal, maar een bladzijde uit het Evangelie: Hij geeft er de voorkeur aan om langs zijn held om de levende heiligheid van het christelijke oosten zelf aan het woord te laten, wat ook de oorsprong of de cultuur van die heiligheid zij.

De heilige Silouan staat zeer dicht bij onze eeuw, zowel in het oosten als in het westen, en zijn boodschap van hoop is als een lichtstraal door de nacht en de tragedies van onze tijd.

Zijn Evangelie is een Monnikenevangelie, een evangelie van bekering en barmhartigheid, kortom een Evangelie van het hart. In een taal die tot het hart spreekt probeert Floris voor ons de toegang te ontsluiten tot de onuitputtelijke bron van schijnbaar vertrouwde spirituele thema’s: De Goddelijke barmhartigheid, het voortdurende gebed en de innerlijke vrede.

Hij blinkt erin uit om op een ongekunstelde manier diepe dingen te zeggen en om met veel goedheid de vinger te leggen op heel wat vragen en verborgen verlangens en daartoe, tot de kunst namelijk om de dingen met zachtheid aan te raken, leent zich het schijnbaar kinderlijke genre van het stripverhaal ongetwijfeld nog het best.

P. Antoine Lambrechts,
Prior van de Abdij van Chevetogne

Verkrijgbaar bij

Colomba

Orthodox Logos

Terug naar ‘Heiligen’