Kathostrip

Over ons

Kathostrip is een initiatief ter bevordering van het religieuze stripboek in het Nederlandse taalgebied. Het is ontstaan door een ontmoeting in 2010 met een broeder van de gemeenschap van Jezuïeten in Brussel, die in 1985 CRIABD oprichtte, ‘Centre Religieux d’Information et d’Analyse de la Bande Desinée’ of wel  ‘Christelijk Centrum voor Informatie en Analyse van het Beeldverhaal’. Uit die ontmoeting vloeide Kathostrip voort, als Nederlandstalige afdeling van CRIABD, met dezelfde doelstelling. Kathostrip richt zich op Nederland én Vlaanderen, alsmede alle Nederlandstaligen elders ter wereld (Suriname, Nederlandse Antillen, …). 

Doelstelling

Kathostrip wil net als CRIABD de rijkdom van het christelijke stripboek binnen de stripwereld meer bekendheid geven. Zij doen dat als katholieke initiatieven met een open oecumenische inslag, gezien de vele goede uitgave binnen andere christelijke geloofsgemeenschappen. Het religieuze stripboek is enerzijds – ondanks vele fraaie uitgaven – nogal onbekend in de stripboekenwereld, zodat promotie ervan in die wereld meer dan gerechtvaardigd is. Anderzijds is het een prachtig instrument om het gelovig denken te leren kennen en daarin binnengeleid te worden. Daarmee is het een uitstekend middel voor ‘nieuwe evangelisatie’. Tenslotte hebben de christelijke kerken het populaire medium van het stripboek wat verwaarloosd en wil Kathostrip hen dus helpen daar meer aandacht aan te geven.

Inventarisatie

Kathostrip heeft sinds 2010 allereerst een inventarisatie getracht te maken van alle bestaande en nu in verkrijgbare religieuze stripboeken. Stripboeken uit vervlogen tijden zijn daarin niet meegenomen, om het werk beheersbaar te houden: het gaat om wat er nu voor handen is. Die inventarisatie is uitgevoerd op deze website, door de titels te rubriceren. Wie wat rondkijkt op deze site kan de structuur al snel ontwaren: Bijbel – Heiligen – Varia. Bovenden kan men zich van de zoekfunctie bedienen om op eender welk trefwoord de site af te zoeken.

Verkoop

Kathostrip verkoopt zelf een stripboeken, tenzij op een stand die we kunnen hebben tijdens een evenement, ergens in Nederland en Vlaanderen, en dan in beperkte mate. De opzet van deze site is dat men – indien men een stripboek wil kopen – via de betreffende pagina op de site de uitgeer of een verkoopadres vindt en het boek daar zelf online bestelt. Natuurlijk kan men altijd vragen stellen door een mailtje naar kathostip@gmail.com.

Gabriël-prijs

Net als voor het Franse taalgebied wordt er jaarlijks een prijs uitgereikt voor het best religieuze stripboek in het voorafgaande jaar verschenen: de Gabriël-prijs. Een jury beoordeelt de stripboeken op inhoud, artistieke en literaire kwaliteit.

Netwerk

Wellicht een van de belangrijkste functies van CRIABD en Kathostrip is de netwerkfunctie. Wij staan in contact met de beste striptekenaars in Nederland en België en daarbuiten, gespecialiseerde uitgevers in heel Europa, scenaristen, organisatoren van stripdagen, verkoopadressen en meer. Door onderlinge contacten en samenwerking zijn er vaak initiatieven mogelijk die anders niet genomen zouden worden. Zo kunnen door samenwerking over lands- en taalgrenzen heen kosten gespaard en krachten bundel worden. Uitwisseling van informatie vormt daar voor de basis.

Informatie

Voor meer info stuurt u een mailtje naar kathostrip.criabd@gmail.com