Kathostrip

Het Geheim van de Bakkerij

Twee jongeren van M25 Leiden, Saadia en Jacko, maken op avontuurlijke wijze een reis door de tijd en zien hoe door de eeuwen heen op de plek van het tegenwoordige Diaconaal Centrum De Bakkerij op allerlei manieren invulling is gegeven aan de Werken van Barmhartigheid van Matteüs 25.

Hun gids en plaaggeest op de reis is naast een eigenwijze rat ook een broodmuntje uit 1777, dat de armen in die tijd in konden wisselen voor een brood van de Armenbakkerij. Gedurende hun reis door de tijd worden de jongeren uitgedaagd om zelf de Werken van Barmhartigheid in praktijk te brengen en zo weer de weg terug te vinden naar het heden.

Dat is in het kort de verhaallijn van een kleurrijk stripverhaal dat De Bakkerij in samenwerking met striptekenaar Geert de Sutter (tekenaar van diverse succesvolle historische stripverhalen, waaronder “De Tijdelijke Dood” in opdracht van het Bisdom Rotterdam) in november 2011 zal uitgeven in boekformaat en later ook als mobiele applicatie voor mobiele telefoons en tabletcomputers.

De ontwikkeling van dit stripverhaal op papier en als mobiele app wil een gepast antwoord geven op vragen als: Hoe maak je op een toegankelijke eigentijdse manier voor een jonge doelgroep duidelijk wat de grondinspiratie is van een diaconaal jongerenproject als M25 Leiden? En hoe laat je ze op beeldende wijze zien in welke eeuwenlange traditie zij staan van kerkelijke inzet voor kwetsbare groepen in de samenleving?

U kunt een schitterend hardcoverexemplaar bestellen door € 12,- over te maken oprekeningnr. 97065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden o.v.v. Geheim van De Bakkerij. Een echte aanrader voor een inspirerend cadeau!

Indien het boek moet worden opgestuurd, graag uw adresgegevens vermelden en € 3,00 portokosten erbij rekenen.